رها شده ام از هرچه دلتنگیست

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

بسم الله....

جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵ ب.ظ

روزهای جدید...

سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۰۸:۵۷ ب.ظ

این روزها مکث های زیادی میکند این قلب بیچاره 

در این مکث ها می اندیشد که این تازه وارد به این خلوت کیست ؟؟؟

دو نفره شده این تنهایی کذایی 

و انگار به پایان رسیده این خزان 

اری حلما جان .....

اری بانوی من تو دیگر تنها نیستی همدمی داری به وسعت یک اسمان و به پاکی و زلالی دریا 

خودت را به او بسپار او مراقبت خواهد بود 

او به خوبی میداند که تو بانویی ‍!!

بانویی با تمام احساسات دخترانه 

قلبت را به او تقدیم کن با عشق...

او خود میفهمد زبان قلب مهربانت را 

حلمای من بانو شده !!!!

بانویی که در تنهایی هایش دیگر تنها نیست .

بانوی من روزهایت دو نفره شده قدرش را بدان

اهای مهربان مراقب حلمای من باش!

خانه تکانی

شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹ ب.ظ

واااااااااااای چقدر اینجا خاک گرفته .....!!!!!

انگار سالهاست کسی اینجا نیومده .....

باید خانه تکانی کنم ...یک خانه تکانی اساسی ....

.

.

.

.

.

باید همه جا را تمیز کنم

باید آب و جارو کنم 

باید همه جا را چراغانی کنم  

اتفاق مهمی خواهد افتاد ...

بله درست است ...

حلمای جدیدی پا به این خانه خواهد گذاشت ....

خوش آمدی حلمای من 

سردرگمی...

چهارشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰۶:۲۵ ب.ظ

سردرگمی هایم بیشتر شده 

انگار گم کرده ام حال و هوای گذشته را 

نمیدانم آیا حلمایی که الان هستم همان است که باید باشم یا ...؟؟

گیج شده ام ...

خود را گم کردم 

اگر پیدایم کردی برگردانم ...این جسم نا توان عجیب دلتنگ روح خویش است ....

روحی که روزگاری حلمای حلما بود ....

روحی که صبوری امتیاز مثبتش بود....

اما حال...!!!!

باید به دنبالش بگردم انگار گم شده است....

تو بگو ایا من همان حلمایم که روزهاست به دنبالش میگردم ؟؟؟