رها شده ام از هرچه دلتنگیست

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۳ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

دنیای من ....؟؟؟

شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۲، ۰۴:۲۷ ب.ظ

یادت باشدکه اگر:

دنیایت کوچک باشد همه چیز را بزرگ میبینی

غمها هر کدام برایت دیواری میشوند که جلو تو

و خوشبختی ات را سد میکنند.

غصه ها همانند دیوها در افسانه ها میشوند و

تو را به وحشت می اندازند.

اما اگر دنیایت بزرگ باشد و با نگاهی زیبا به دنیا بنگری

تمام غمها و غصه ها برایت کوچک می شوند.

آنقدر کوچک و حقیر که با تبسم به آنها می نگری و

تو همیشه پیروز میدانی

اطلاعیه ...

چهارشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۲۲ ق.ظ

تغییر نام

نه اینکه دیگر عبد کوی عشق نباشم نه ،من همیشه عبد کوی عشق هستم اما میخواهم کمی تغییر در خود ایجاد کنم میخواهم کمی این نام در من اثر کند ....

یا شاید هم بیان حال و روزم باشد ...

در هر صورت از این به بعد با نام جدید زندگی میکنم 

حلما ...

نیستم

دوشنبه, ۲ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴ ب.ظ

سلام

روزهاست که نیستم نه تنها اینجا که حتی با خودم هم نیستم 

دیگر حتی جسمم هم عبد کوی عشقی ندارد ...

روزهاست که چیزهای زیادی را از دست داده ...

دلم حس ماهی را دارد که از اقیانوس بزرگ امیدواری بیرون اوردنش و در تنگ کوچکی که هیچ روزنه ای از امید در آن وجود ندارد ساکنش کردند...

شرمنده ام که دیگر عبد کوی عشق نیستم

اگر باشم همه ی بودن شعار میشود

من شعار نمیخواهم

میخواهم بروم

شاید پیدایش کنم

التماس دعا

یاعلی